5 pasi pentru a obtine o Autorizatie de Constructie; Proiect de autorizare

Ce inseamna Autorizatie de Constructie, Proiect de Autorizare (D.T.A.C. sau P.A.C.), Certificat de Urbanism si Studiu Geotehnic. Aflati ce pasi trebuie sa urmati pentru a incepe construirea unei case, care sunt responsabilitatile dvs. in fiecare etapa.

Scurt ghid in procesul de autorizare a constructiei:

1. Solicitati Certificatul de Urbanism (CU) de la primaria localitatii/ sectorului in care se afla terenul pe care vreti sa construiti.  Certificatul de Urbanism este un act informativ, prin care Primaria va comunica conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine autorizatia de construire: acte necesare, retrageri minime de la limitele de proprietate, avizele si acordurile ce trebuie obtinute etc.

Pentru a obtine Certificatul de Urbanism, trebuie sa aveti urmatoarele acte cf. legii: actul de proprietate, planurile cadastrale, cererea tip si dovada achitarii unei taxe. In mod normal si legal pentru a obtine acest document nu aveti nevoie de vreo documentatie speciala intocmita de proiectant, insa experientele noastre din ultima vreme demonstreaza ca din ce in ce mai multe Primarii solicita in plus, pe langa documentele necesare cf. legii, un memoriu tehnic de arhitectura, sau chiar planuri desenate. Pentru rezolvarea unor astfel de probleme, solutia cea mai rapida ar fi intocmirea de catre proiectant a documentatiilor  solicitate suplimentar fata de actele prevazute in lege.

2. Comandati un studiu geotehnic pentru amplasamentul in care doriti sa construiti. Studiul geotehnic va analiza calitatea si caracteristicile terenului de fundare, oferind proiectantului informatiile necesare pentru calcularea si dimensionarea corecta a fundatiilor. In cazul constructiilor de importanta redusa din mediul rural (case maxim Parter + 1 Etaj), nu aveti obligativitatea legala de a avea un studiu geotehnic, dar, chiar si in acest caz, este recomandabil sa comandati studiul geotehnic, astfel incat proiectarea fundatiilor sa se bazeze pe acesta.

3. Realizarea proiectului de catre proiectantul pe care l-ati ales.

In prima faza, se va definitiva tema de proiectare. In urma exprimarii cerintelor dumneavoastra cu privire la functionalitatea, compartimentarea interioara si aspectul constructiei, echipa de proiectanti (arhitect+inginer de structura+ingineri de instalatii) va propune  solutii pentru realizarea constructiei.

Dupa alegerea si aprobarea unei solutii definitive, se va elabora initial proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate (arhitectura, structura de rezistenta si instalatii) care consta in planse desenate si documentatii scrise, asumate si semnate de catre proiectanti conform legislatiei in vigoare in Romania. Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) reprezinta o forma simplificata a proiectului tehnic (P.Th.); proiectul de autorizare contine documentatia scrisa si desenata necesara si suficienta pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.

Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica — D.T. se dezvolta in proiectul tehnic — P.Th. Proiectul tehnic si detaliile de executie (P.Th.+D.E.) reprezinta documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, ingineri de instalatii) si care contine toate informatiile necesare executiei unei constructii. Documentatiile tehnice vor fi in conformitate cu  prevederile legale exprimate prin certificatul de urbanism, prin legile si normativele in vigoare si de caracteristicile specifice amplasamentului (caracteristici teren de fundare, incarcari cu zapada, vant, cutremure etc.).

4. Obtineti avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. In mod uzual, prin CU, Primaria va solicita obtinerea avizului de Mediu si a avizelor si acordurilor furnizorilor de utilitati urbane prezente in zona (electricitate, alimentare cu apa si canalizare, gaze, salubritate etc.). Numarul si tipul avizelor si acordurilor solicitate va depinde de conditiile de amplasament si de natura constructiei.

4. Solicitati Autorizatia de construire, depunand la Primaria locala dosarul complet de autorizare (proiectul de autorizare, pe care l-ati primit de  la echipa de proiectanti, avizele de la punctul 3 si actele de proprietate);

5. Dupa obtinerea autorizatiei, puteti incepe executia constructiei (respectand proiectul tehnic), fie cu o firma specializata, fie in regie proprie.
Obligatii legale in aceasta faza:
– anuntati Primaria si Inspectoratul de Stat in Constructii cu minim 5 zile inainte de inceperea lucrarilor;
– angajati un diriginte de santier autorizat, care sa reprezinte interesele dvs. in raport cu constructorul, sa urmareasca buna desfasurare a lucrarilor si respectarea proiectului;
– se intocmeste, prin grija dirigintelui de santier, Cartea tehnica a constructiei (cuprinde toate documentele privind constructia, emise in toate etapele realizarii ei – de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor);
– se efectueaza receptia la terminarea lucrarilor in prezenta dvs., a dirigintelui de santier, a executantului, a proiectantului, si a reprezentantului Primariei.

Glosar:

Autorizatia de construire este actul prin care autoritatea publica locala (Biroul de Urbanism din cadrul Primariei) avizeaza proiectul propus (in confomitate cu cerintele prevazute in certificatul de urbanism) si certifica dreptul de incepere a lucrarii.

Dosarul prin care se solicita AC se intocmeste cf. Legii 50/1991 si va cuprinde:
1. cerere tip pentru emiterea AC;
2. certificatul de urbanism (in copie);
3. dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizata);
4. proiectul (documentatia tehnica) pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare);
5.  avize si acorduri ce se obtin prin grija investitorului, daca sunt solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de Mediu;
6. dovada privind achitarea taxelor legale.

Termenul legal de eliberare a AC este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, insa, adeseori, acest termen nu este respectat de catre emitent. In acest caz se aplica legea aprobarii tacite, prin care lipsa unui raspuns pozitiv sau negativ in temenul legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitate.

Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre Primaria localitatii/sectorului in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al imobilului pentru care a fost solicitat.
C.U. nu permite construirea, ci informeaza cu privire la principalele caracteristici ale constructiilor ce se pot executa pe un teren (retrageri de la limitele proprietatii, alinieri, inaltime maxima, procent de ocupare a terenului, etc.) si enumera actele ce se vor depune pentru obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv avizele si acordurile necesare (utilitati urbane, protectia mediului, aparare civila etc.).

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie sa depuna la biroul de urbanism din cadrul Primariei un dosar cuprinzand (cf. Normelor metodologice din 12 oct. 2009 de aplicare a Legii 50/1991):
-cerere tip;
-planuri topografice/ cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru. Planurile pot fi obtinute din documentatia cadastrala a terenului (daca dispuneti de ea) sau de la Oficiul de Cadastru teritorial; (2 exemplare)
-chitanta care atesta plata taxei de eliberare a CU; (copie)

In unele cazuri autoritatile pretind contrar prevederilor legale documente suplimentare cum ar fi: actul de proprietate, memoriu in care sa se specifice scopul solicitarii, plan de situatie cu constructia propusa, etc.
Cf. legii, CU se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii.

Expertiza tehnica a constructiei este procesul prin care o constructie existenta este analizata de catre un expert atestat MLPTL. Aceasta este ceruta prin certificatul de urbanism în cazul în care solicitati modificari la o cladire existenta sau atunci cand construcþia propusa se va lipi de o construcþie existenta (ex. alipire la calcan).

Planuri de urbanism (PUD, PUZ) sunt documentatii de urbanism, care se realizeaza de catre specialisti atestati si se aproba de Consiliul local, prin care se modifica sau se completeaza regulile de urbanism existente (parametrii in care se poate construi) pentru un teren (PUD) sau o zona mai mare (PUZ). Certificatul de urbanism poate cere intocmirea unui PUD sau PUZ atunci cand se solicita o derogare de la normele urbanistice sau acestea nu ofera suficiente informatii.

Proiect tehnic si detaliile de executie (P.Th.+D.E.) este documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza la solicitarea investitorului, pe baza de contract, de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, inginer de instalatii) si care contine toate informatiile necesare executiei unei constructii.

Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) se constituie din parti ale proiectului tehnic (P.Th.) necesare si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.
Va cuprinde:
1. Piese scrise: deviz general, memorii, la care se vor anexa studiul geotehnic, referate pentru verificarea proiectului, fise si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor;
2. Piese desenate – planuri generale si planse pe specialitati:
– arhitectura: planurile tuturor nivelurilor, acoperisului, fatade, sectiuni caracteristice;
– structura de rezistenta: fundatii si detalii de fundatii;
– instalatii: schemele coloanelor instalatiilor electrice, sanitare, termice.

Studiul geotehnic este o documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia terenului, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului, furnizand inginerului proiectant al structurii de rezistenta informatiile necesare pentru a dimensiona corect fundatia cladirii.

Verificarea proiectului se realizeaza de catre verificatori atestati MLPTL (acestia nu pot fi si autorii proiectului) pentru diferite specialitati (rezistenta, foc, siguranta in exploatare). In ceea ce priveste locuintele unifamiliale, doar referatul de verificare a rezistentei cladirii este necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Exceptie fac cladirile de importanta redusa (maxim S+P+1E) din mediul rural, pentru care nu este obligatorie verificarea proiectului

Comments

77 responses... add one

Buna ziua,

Mostenind o casa la tara (zona Valenii de Munte – Prahova), curtea nu avea nici un copac plantat – fapt pentru care nu aveai unde te adaposti de soare. Am facut un foisor 3×3 m, din lemn, acoperit cu tabla (pe o placa de beton – fara autorizatie)pe care am zis ca-l voi desfiinta. Realizez insa ca este binevenit intr-o curte, asa ca vreau sa intru in legalitate. Ma puteti ajuta cu o firma, sau persoana care sa ma ajute in rezolvarea acestei probleme? Multumesc anticipat

As vrea sa imi fac si eu camar in podul de la bloc unde locuiesc ce acte mir trebui imi puteti da niste idei

Buna ziua,

Daca achizitionez o cabana si vreau sa o montez pe un teren unde exista deja o locuinta, trebuie sa am autorizatie?

Multumesc!

pentru o hala metalica 5m latime pe 15 lungime am nevoie de autorizatie constructie???

Buna ziua,

Am achiztionat un teren care are autorizatia de constuctie expirata. Fostul proprietar mi a dat proiectul realizat de arhitect care a fost depus la primarie la momentul respectiv. Constuctia este deja inceputa. Cum pot obtine prelungirea sau o noua autorizatie fara sa fie nevoie sa fac la un aritect acelasi proiect din nou pe numele meu?

Vreau sa cumpar un teren care are toate autorizatiile necesare plus proiect si bransare la apa/canalizare plus curent (doar te apuci de construit) dar vreau sa mai modific un pic din proiect.Daca modific proiectul imi trebuie iar toate autorizatiile studiile geo si ridicare topo?

Vecinul meu are pe propietatea lui la distanta de hotarul meu-5ml un spatiu destinat comertului
Nu poseda aut de construire ,dar doreste sa intre in legalitate
Are nevoie expresa de acordul nostru pentru acest lucru
Mentionez ca in acel spatiu functioneaza un mimi marchet alimentar

Buna ziua am un teren intravilan de 5ari langa mine case si in stga si dreapta asfalt toate utilitatile la poarta si primaria imi cere puz pe cel putin 10 hectare ,fara pu nu imi da cert. De urbanism vi se pare corect

Sunt obligat de o hotarare judecatoreasca sa acord, pe proprietatea mea, o servitute de trecere de 14 m2 unui vecin.Pentru a evita neplacerile traiului in comun doresc sa acord acest drept de servitute prin renuntarea la 14 m2(la cat ma obliga legea) din proprietatea mea, si separarea restului proprietatii mele (pe care o doresc exclusiva, fara a trebui sa-l mai vad pe vecin) de cea a servitutii de trecere, prin construirea unui parapet/gard usor (pe proprietatea mea.In acest fel consider ca nu va mai trebui sa suport avatarurile traiului in comun.Am nevoie in aceste conditii de obtinerea unei autorizatii de constructie?.Multumiri

buna ziua .am o casa la tara,cu mansarda.
la mansarda am o terasa pe care vreau sa o acoper,am nevoie de autorizatie pentru a face aceasta lucrare? daca da cam cat mar ajunge autorizatia

Buna ziua. Am o constructie pentru care am cerut suprainaltare.Am fost nevoit sa fac PUZ, lucru care a durat mai mult de un an. Acum trebuie sa obtin autorizatia de construire si sa alerg iar dupa toate avizele. Intrebarea mea este daca avizele deja obtinute pentru PUZ nu sunt valabile si pentru AC? ca doar este vorba de aceeasi constructie.
Multumesc

salut Am un teren in suprafata de 107 mp, am fost la primari sa obtin certificatul de urbanim, iar cei de acolo mi-au zis ca nu pot sa il obtin pentru un teren mai mic de 150 mp, si ca nu pot sa fac mai nimic , este adevarat lucrul asta cu marimea terenului, am citi legislatia si nu specifica nicaier de suprafata terenului.
Unde ma pot adresa sa imi rezolv problema, pentru ca daca ma apuc sa construiesc nimika

Va multumesc

Buna ziua am si eu o intrebare vreau sa imi ridic si eu o casa pe 50mp un magazin cam cat ma costa o autorizatie si ce acte imi trebuie

Buna seara , vreau sa-mi construiesc un cos de fum
care pentreaza acoperisul unei anexe , trebuie sa iasa aprox. 5m din acoperis .
Cosul este pozitionat pe partea de constructie care , este orientata
spre curtea vecinului .
Imitrebuie autorizatie de constructie , casa estre proprietatea mea .
Cu stima

exista lege in care un arhitect este obligat sa termine un plan de casa intr-un termen limitat?si care este acest termen?multumesc

Buna ziua,

Am si eu o intrebare: pentru inchiderea unui balcon este nevoie de autorizatie de la primarie ? Propietara blocului mi-a spus ca-l pot inchide, fara autorizatie , deoarece blocul este nou, insa au fost alte persoane care mi au spu ca este nevoie de autorizatie. NU mai inteleg nimic! am cautat aceasta informatie dar nu am gasit ceva conrect si clar.

Va multumesc anticipat.

pt a construi un gard cu o fundatie de 30 de cm, am nevoie de autorizatie de constructie?
Va multumesc1

Am o casa construita prin ani 1937 pe un teren in suprafata de 124 mp, am fost la primari sa obtin certificatul de urbanim, iar cei de acolo mi-au zis ca nu pot sa il obtin pentru un teren mai mic de 150 mp, si ca nu pot sa fac mai nimic la casa, este adevarat lucrul asta cu marimea terenului, am citi legislatia si nu specifica nicaier de suprafata terenului.
Unde ma pot adresa sa imi rezolv problema, pentru ca daca ma apuc sa daram pereti, si asa cazuti, vin cei de la primari si imi da amenta

Va multumesc

Buna ziua,
Am si eu o intrebare: am cumparat un teren de 5 ari in 2010. Fostul proprietar mi-a vandut parcela din parcela lui 12 ari, el ramanand cu 7 ari pe care are casa. Fostul proprietar a facut studiu geotehnic pentru toata parcela, deoarece ii era necesara pentru obtinerea AC. Acum, eu doresc sa obtin AC si cei de la primarie spun ca trebuie sa fac un alt studiu geo. E necesar sa refac studiul geotehnic deci mi l-a dat fostul proprietar pe al lui xerocopiat?

@lucian – nu se face reclama gratuita in posturi
@oancea cornerlia – contactati-ma telefonic.

Salutare,
in legatura cu mesajul doamnei oancea.
Sunt inginer, va pot ajuta in legatura cu documentatia pentru construire la un pret modest.
Ma puteti contacta 0747xxxxxxxxxx.O zi buna.

-AUTORIZATII DE CONSTRUIRE CASE , DEVIZE OFERTA, EXPERTIZE TEHNICE, DIRIGINTE SANTIER, R.T.E
-PROIECT TEHNIC (TOATE FAZELE DE PROIECTARE)
-DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR
ARHITECTURA
STRUCTURA
SOLUTII de DESIGN (amenajari interioare , renovari)
PRETURI SUPER OK
TEL: 0747.xxxxxxxx

Buna ziua,
eu vreau sa imi construiesc in curte un spatiu de aproximatib 20-25 m patrati din bca si cu placa deasupra.Ma poate ajuta cineva sa imi spuna cam cat ma va costa autorizatia aproximativ si ce pasi trebuie sa o urmez ca sa o obtin?
Multumesc frumos!

Buna,am o mansarda la care as vrea sa-i adaug niste geamuri si un balcon (deocamdata am doar velux)care sunt pasii care trebuie sa-i fac pt a obtine o autorizatie?

@catalin S. Imi cer scuze ca am editat comentariul, dar asta este politica aici, fara linkuri catre concurenta. Imi pare rau ca ai scos avize care nu erau in C.U., ma si intreb cum ai reusit, pentru ca atunci cand depui sa scoti un aviz trebuie sa atasezi C.U. la dosar, iar daca acolo nu scrie…
Eu consider ca face parte din normalitate sa poti fara efort sa depui niste hartii la niste ghisee si intr-un termen (legal si in principiu mai mic de 30 zile) sa scoti niste avize. Apoi sa depui avizele si proiectul la Primarie si sa scoti A.C.
Nu am de altfel nici o problema cu cei care scot avize in locul beneficiarului si noi o facem atunci cand beneficiarul insista ca nu e pentru el umblatul cu hartii.

@Cris Pana anul trecut exista o lege care spunea ca odata cu amenda, constructia era pusa automat in legalitate (vezi blocurile cu mai multe etaje decat trebuie ssmd) numai ca trebuie sa te interesezi mai bine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*